• รับจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
  • รับเป็นที่ปรึกษาการโอนสาธารณูปโภค และเงินค่าบำรุงรักษาสาธารณูปโภค ให้แก่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
  • รับเป็นที่ปรึกษาการขออนุมัติดำเนินการเพื่อการบำรุงรักษาสาธารณูปโภคหรือดำเนินการจดทะเบียนโอนทรัพย์สินให้เป็นสาธารณประโยชน์
  • รับให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ในการบริหารจัดการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เพื่อให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 และ พ.ศ. 2558 ( ฉบับที่ 2 ) และข้อบังคับหมู่บ้าน
  • จัดทำบัญชีมาตรฐานรายเดือน และออกงบประจำเดือน
  • รวมถึงการให้ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นต่อการบริหารจัดการ
  • เรามีทนายความที่มีทักษะเฉพาะด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

mcp-minifactory

phachasiri

ที่ปรึกษานิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร M.C.P มินิ แฟคตอรี่

ที่ปรึกษาหมู่บ้านประชาสิริ พระราม 2