บริษัท “ที่ปรึกษานิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร” เป็นกลุ่มผู้บริหารเดียวกันกับ บริษัท กูรู เรียลตี้ จำกัด งานที่ปรึกษานี้ออกแบบมาเพื่อให้บริการแก่ หมู่บ้านจัดสรรทั้งที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว และยังไม่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ที่มีคณะกรรมการหมู่บ้านที่ประสงค์จะบริหารจัดการนิติบุคคลหมู่บ้านกันเอง โดยไม่ใช้ทีมงานของบริษัทบริหาร แต่ยังมีความต้องการบริการในด้าน

1. ความจำเป็นต้องใช้ทนายความ เช่น การฟ้องร้องติดตามค่าส่วนกลาง ค่าใช้จ่ายในการจัดการบริการสาธารณะและการบำรุงรักษาสาธารณูปโภค การฟ้องร้องเกี่ยวกับการละเมิดหรือการผิดสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
2. การรับเป็นวิทยากร จัดประชุมใหญ่ “เสวนาจดจัดตั้ง” (จดทะเบียน) นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
3. การรับเป็นวิทยากร จัดประชุมใหญ่ “จดจัดตั้ง” (จดทะเบียน) นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
4. การรับจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี หรือ ประชุมใหญ่วิสามัญประจำปีนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
5. การเข้าร่วมประชุมให้คำปรึกษาคณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรประจำเดือนพร้อมการจัดทำงบบัญชีมาตรฐานประจำเดือน 

 

mcp-minifactory

phachasiri

ที่ปรึกษานิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร M.C.P มินิ แฟคตอรี่

ที่ปรึกษาหมู่บ้านประชาสิริ พระราม 2